آیه الله عبدالله جوادی آملی

مفسر بزرگ قرآن کریم، عارف و حکیم متاله، یاور انقلاب و رهبری حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی و ایّده